Kort verslag van mijn Tijdgeest trendpresentatie op het Jaarcongres van TechniekPact.

Met 3 thema’s en 3 competenties over Technologie Voorbij 2020.

Klik hier voor het verslag: TechniekPact Voorbij 2020

Shares