Tijdgeest trendlezing

Wat wil de consument richting 2025?

Peter laat zien dat trends geen toeval zijn maar voortkomen uit het ritme van de Tijdgeest. Daarmee krijg je beter grip op de toekomst. Bloom verricht sinds 2003 continu onderzoek naar de veranderende tijdgeest, consument trends en kansen in de markt.

Inzicht in Consumer trends vanuit de Tijdgeest
Trends zijn niet magisch of een toeval maar worden gedreven door de veranderende Tijdgeest. Peter deelt het Tijdgeest model achter de trends, dat gebaseerd is op de Kondratieff cyclus en het model van Carl Jung. Daardoor begrijp je waar de trends in de samenleving op gebaseerd zijn en krijg je grip op de toekomst! Peter maakt ook een selectie welke trends relevant zijn voor uw domein. Zodat u sneller de beste kansen kunt pakken in uw domein (markt, business). 

Van Consumer trends naar Food trends, Finance trends, Personal Care trends, … 
Op verzoek kunnen we onze Tijdgeest inzichten ook door vertalen naar een bepaald domein, zoals Food, Finance, Insurance, Personal Care, Retail, HRM, etc……

Wat is de Toekomst van MVO richting 2025?
Samen met Marja Vermeulen heeft Peter Heshof een presentatie en een workshop ontwikkeld over dit onderwerp.
Voor meer informatie zie: http://www.toekomstvanmvo.nl

Bloom is verkozen tot winnaar van de Trend Implementation Agency Award.

Duur
45 – 60 minuten: Tijdgeest trendlezing
Vervolgoptie: na de trendpresentatie kan aan de slag worden gegaan met de vraag: Wat betekent dit voor onze situatie?

Voor meer informatie
06-18 55 24 37 (Peter Heshof)
peter@tobloom.nl

Shares